Esperal Poznań – Wszywka alkoholowa – ranking firm TOP 10

TOP 10: Ranking ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu (najlepsi ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu)

Zestawienie powstało poprzez wyszukanie ośrodków leczenia alkoholizmu pojawiających się w Mapach Google w Poznaniu.

Analizie poddane zostały ośrodki leczenia alkoholizmu (z kategoriami ośrodek uzależnień i ośrodek leczenia alkoholizmu w Profilu Firmy), które nie były promowane jako reklama. Warunkiem koniecznym było, aby ich średnia ocena wynosiła co najmniej 4.0 gwiazdki na Google przy jak największym zbiorze recenzji.

Kluczowe były więc organiczną pozycję dobrze zoptymalizowanych wizytówek renomowanych ośrodków leczenia alkoholizmu z Poznania, które dbają o standard swoich usług oraz reputację, co znajduje odzwierciedlenie w opiniach klientów.

Raporty zostały opracowane za pomocą narzędzia ReviewsAudit, a na ich podstawie powstał ranking TOP 10: Najlepszych ośrodków leczenia alkoholizmu, prezentujący najlepsze placówki leczenia alkoholizmu w Poznaniu. Poniższy tekst ma na celu krótkie przedstawienie porównania, a do każdego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu dostępne są szczegółowe raporty wraz z linkami.

Ranking został opracowany dnia 7 listopada 2023

1. Nasz Gabinet – patrzymy w przyszłość (Górki 17a)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 66.46
 • Średnia ocena: 4.35
 • Liczba opinii: 55
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 3
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 98.18
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 54.55

Najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Nasz Gabinet – patrzymy w przyszłość (Górki 17a) – Espral Poznań. Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 4.35 przy liczbie opinii wynoszącej 55. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Nasz Gabinet – patrzymy w przyszłość (Górki 17a) uzyskała 3 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 98.18% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Najlepsze ośrodki leczenia uzależnień w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 54.55%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Nasz Gabinet – patrzymy w przyszłość (Górki 17a) wyniósł on 66.46%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 5 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

2. Esperalto – Wszywka alkoholowa Poznań (osiedle Lecha 120)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 71.7
 • Średnia ocena: 5.0
 • Liczba opinii: 75
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 1
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 100.0
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 50.67

Druga najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Esperalto – Wszywka alkoholowa Poznań (osiedle Lecha 120). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 5.0 przy liczbie opinii wynoszącej 75. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Esperalto – Wszywka alkoholowa Poznań (osiedle Lecha 120) uzyskała 1 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 100.0% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Ranking: ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 50.67%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Esperalto – Wszywka alkoholowa Poznań (osiedle Lecha 120) wyniósł on 71.7%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 1 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

3. ALKOMEDICA wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Sianowska 151A)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 71.66
 • Średnia ocena: 4.66
 • Liczba opinii: 50
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 12
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 92.0
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 12.0

Trzeci najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma ALKOMEDICA wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Sianowska 151A). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 4.66 przy liczbie opinii wynoszącej 50. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma ALKOMEDICA wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Sianowska 151A) uzyskała 12 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 92.0% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Top 10: ośrodki leczenia uzależnień w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 12.0%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy ALKOMEDICA wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Sianowska 151A) wyniósł on 71.66%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 2 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

4. AGNUS – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Centrum DETOKSYKACJI – ODTRUCIA po substancjach psychoaktywnych (Spławie 48A)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 68.29
 • Średnia ocena: 4.4
 • Liczba opinii: 50
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 11
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 64.0
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 8.0

Czwarty najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma AGNUS – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Centrum DETOKSYKACJI – ODTRUCIA po substancjach psychoaktywnych (Spławie 48A). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 4.4 przy liczbie opinii wynoszącej 50. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma AGNUS – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Centrum DETOKSYKACJI – ODTRUCIA po substancjach psychoaktywnych (Spławie 48A) uzyskała 11 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 64.0% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Ranking: ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 8.0%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy AGNUS – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Centrum DETOKSYKACJI – ODTRUCIA po substancjach psychoaktywnych (Spławie 48A) wyniósł on 68.29%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 3 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

5. Wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Fabryczna 29/lokal 3)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 66.48
 • Średnia ocena: 5.0
 • Liczba opinii: 14
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 3
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 85.71
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 0.0

Piąty najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Fabryczna 29/lokal 3). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 5.0 przy liczbie opinii wynoszącej 14. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Fabryczna 29/lokal 3) uzyskała 3 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 85.71% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Top 10: ośrodki leczenia uzależnień w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 0.0%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Wszywka alkoholowa Esperal Poznań (Fabryczna 29/lokal 3) wyniósł on 66.48%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 4 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

6. Wszywka alkoholowa – lek. Krzysztof Ratajczak (Władysława Reymonta 14)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 60.22
 • Średnia ocena: 5.0
 • Liczba opinii: 14
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 1
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 14.29
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 14.29

Szósty najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Wszywka alkoholowa – lek. Krzysztof Ratajczak (Władysława Reymonta 14). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 5.0 przy liczbie opinii wynoszącej 14. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Wszywka alkoholowa – lek. Krzysztof Ratajczak (Władysława Reymonta 14) uzyskała 1 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 14.29% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Najlepsze ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 14.29%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Wszywka alkoholowa – lek. Krzysztof Ratajczak (Władysława Reymonta 14) wyniósł on 60.22%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 6 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

7. Prywatny Ośrodek Terapii – Aurora (aleja Edwarda Stachury 2)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 54.62
 • Średnia ocena: 4.64
 • Liczba opinii: 11
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 3
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 0.0
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 18.18

Siódmy najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Prywatny Ośrodek Terapii – Aurora (aleja Edwarda Stachury 2). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 4.64 przy liczbie opinii wynoszącej 11. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Prywatny Ośrodek Terapii – Aurora (aleja Edwarda Stachury 2) uzyskała 3 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 0.0% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Ranking: ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 18.18%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Prywatny Ośrodek Terapii – Aurora (aleja Edwarda Stachury 2) wyniósł on 54.62%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 7 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

8. Willa Arkadia Centrum Psychoterapii (Spławie 48A)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 52.46
 • Średnia ocena: 4.73
 • Liczba opinii: 15
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 1
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 13.33
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 53.33

Ósmy najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Willa Arkadia Centrum Psychoterapii (Spławie 48A). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 4.73 przy liczbie opinii wynoszącej 15. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Willa Arkadia Centrum Psychoterapii (Spławie 48A) uzyskała 1 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 13.33% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Top 10: ośrodki leczenia uzależnień w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 53.33%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Willa Arkadia Centrum Psychoterapii (Spławie 48A) wyniósł on 52.46%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 8 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

9. Odoklinika (gabinet 111, Skotarska 104A)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 51.15
 • Średnia ocena: 5.0
 • Liczba opinii: 3
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 0
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 0.0
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 33.33

Dziewiąty najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Odoklinika (gabinet 111, Skotarska 104A). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 5.0 przy liczbie opinii wynoszącej 3. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Odoklinika (gabinet 111, Skotarska 104A) uzyskała 0 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 0.0% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Najlepsze ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 33.33%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Odoklinika (gabinet 111, Skotarska 104A) wyniósł on 51.15%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 9 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

10. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (Małeckiego 11)

Wyniki z ReviewsAudit:

 • Wynik ReviewsAudit (w %): 48.27
 • Średnia ocena: 4.08
 • Liczba opinii: 39
 • Nowe opinie w ostatnim kwartale: 1
 • Odsetek odpowiedzi na opinie (w %): 0.0
 • Odsetek opinii bez tekstu (w %): 69.23

Dziesiąty najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu w Poznaniu to według opinii klientów firma Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (Małeckiego 11). Średnia ze wszystkich ocen Google, jaką uzyskał, wyniosła 4.08 przy liczbie opinii wynoszącej 39. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału firma Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (Małeckiego 11) uzyskała 1 nowych opinii klientów.

Dodatkowo ośrodek leczenia alkoholizmu odpowiedział na 0.0% wszystkich recenzji klientów, co miało duże znaczenie przy ocenie końcowej widniejącej w raporcie tego miejsca w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu.

Top 10: ośrodki leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Jeśli chodzi o jakość opinii, możemy zweryfikować ją za pomocą odsetka opinii bez tekstu (im mniejsza wartość, tym lepiej). W przypadku tego miejsca w rankingu, wynik wyniósł 69.23%.

Są to jedne z wielu zmiennych, które wpłynęły na wynik procentowy w ReviewsAudit. Dla firmy Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (Małeckiego 11) wyniósł on 48.27%.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem w rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu dla tego miejsca na liście, w którym zawarte są także analizy związane z: tonem wypowiedzi klientów, tablicą zaufania, tempem wzrostu średniej, czasem odpowiedzi na opinie, średnią długością recenzji lub wpływem negatywnych recenzji na średnią.

Zobacz szczegółowy raport 10 miejsca rankingu ośrodków leczenia alkoholizmu w Poznaniu

Zobacz także

img

Esperal Warszawa – Wszywka alkoholowa – ranking firm TOP 10

img

Esperal Olsztyn – Wszywka alkoholowa – ranking firm TOP 10

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej